Servicii prestate

 

Obiectivele principale de activitate a companiei:

 

        • activități de proiectare, construcție, urbanism, inginerie și alte servicii tehnice legate de construcțiile civile;

        • proiectarea și construcția liniilor de telecomunicații;

        proiectarea și montarea echipamentelor, instalațiilor de telecomunicații;

        • proiectarea și construcția liniilor, echipamentelor și instalațiilor electrice;

        • proiectarea și implementarea sistemelor profesionale de securitate, sistemelelor de supraveghere video;

        • proiectarea și implementarea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu; 

            ridicarea și certificarea producției geodezice și cartografice;  

        • furnizarea serviciilor de proiectare, elaborare, implementare a sistemelor și resurselor informaționale automatizate și serviciilor de asigurare a funcționării acestora.